Arkitekten har valgt å utforme tilbygget i en stil som bryter med opprinnelig utforming. Fin kombinasjon som øker brukbarhet og volum på stuedelen av boligen. Tilbygget forbedrer utsikt, lysinnslipp og forbedret adkomst til uteareal.