Prosjekter

Tilbygg

Eksisterende enebolig fra 60-tallet i to etasjer med nytt moderne tilbygg i en etasje.

Tilbygg 1930

Tilbakeføring og direkteutvidelse av enebolig fra 1930.