Arkitekten har her valgt å bruke løfteplattform for å gjøre 2. etasje tilgjengelig for bevegelseshemmet person. Det er etablert direkte adkomst fra garasje til boligdel og løfteplattform. Tilbygget og ombyggingen gjør at boligen er universelt utformet. Leite og Howden AS er godkjent av Husbanken til å prosjektere og tilpasse boliger til ulike funksjonsnedsettelser.