Personopplysninger - informasjon til tiltakshaver

Dette skrivet informerer om bruk av dine personopplysninger i forbindelse med kjøp av våre tjenester


Dine personopplysninger

Vår bruk av dine personopplysninger skal være transparent for deg som tiltakshaver.(kunde)

Bruk av personopplysninger i forbindelse med prosjektering skal derfor:

 • være kjent for deg
 • brukes for ditt prosjekteringsbehov og etter samtykke hvis vår bruk av dine opplysninger skulle gå ut over dette
 • være styrt slik at vi er sikre på at dine opplysninger ikke kommer på avveie
 • ved opphør av kundeforholdet - opplysningene fjernes når våre krav til lagring opphører (13 år)

Om personopplysninger

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson.


Lovlige bruk av personopplysningene

Det lovlige grunnlaget for at vi kan bruke dine personopplysninger følger av din interesse for å benytte noen av våre tjenester. For å kunne gjennomføre oppdraget må vi ivareta offentligrettslige plikter, og vil derfor trenge dine personopplysninger.


Nettjenester

Ved besøk på våre nettsider vil du få informasjon om bruk av informasjonskapsler (cookies) som blir lagret på din pc eller mobiltelefon. Dette gjøres for å overvåke trafikken på våre nettsider. Informasjonskapsler er en vanlig brukt teknikk som ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko for din maskin. Du kan eventuelt gjøre innstillinger i nettleser som avslår bruk av informasjonskapsler.


E-post

Din e-post til oss blir arkivert slik at vi kan følge opp dine henvendelser. Denne informasjonen vil bli oppbevart også etter at oppdraget er avsluttet. Informasjonen blir lagret i 13 år.


Samtykke og sletting av personopplysninger

Du har rett til å kreve dine opplysninger slettet. Denne retten vil være begrenset av våre plikter til å oppbevare informasjon (regnskapsloven), andre rettslige forpliktelser og informasjon som kan ha betydning for eventuelle rettskrav.
Vi vil be om samtykke for å oppbevare noen av dine opplysninger, slik at vi kan beholde deg i vårt kunderegister også  etter at oppdraget er avsluttet, og våre påfølgende garantiansvar har opphørt. Hvis du ønsker å reservere deg mot dette, vil dine personopplysninger bli slettet 13 år etter at prosjekteringen er avsluttet.


Detaljer om personopplysninger

Opplistingen under viser hvilke opplysninger vi oppbevarer i forbindelse med utførelse av våre tjenester 

Ved bestilling :

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Privatadresse
 • Adresse og gårdsnr/brnr for tiltaket
 • E-postadresse
 • E-post kommunikasjon

Når avtale inngås:

 • Kredittopplysninger
 • Korrespondanse knyttet til samarbeidet
 • Opplysninger om sivilstand
 • E-post kommunikasjon

Etter avsluttet oppdrag:

 • E-post kommunikasjon

Samtykke om oppbevaring av kundeinformasjon omfatter:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • E-postadresse