Arkitekturprosjektering

Prosessen starter ofte med at vi, sammen med tiltakshaver, gjennomfører en forhåndskonferanse med kommunen. Arkitekturprosjektering av alle typer bygg inntil 5 etasjer. (Detter gjelder bl.a., garasjer, naust, eneboliger, rekkehus, boligblokker, skoler, barnehager, hytter, yrkesbygg).