Arkitekturprosjektering

Prosessen starter ofte med at vi utarbeider en tomteanalyse. Sammen med tiltakshaver vurderer vi ønsker og behov opp mot mulighetene ut i fra tomteanalysen. Er prosjektet avhengig av dispensasjoner er det naturlig at vi gjennomfører en forhåndskonferanse med kommunen. Deretter starter vi opptegning av skisseprosjekt og etter hvert byggesøknadstegninger. Vi utfører arkitekturprosjektering av alle typer bygg inntil 5 etasjer og 5000 m2. Detter gjelder bl.a., eneboliger, flermannsboliger, rekkehus, boligblokker, skoler, barnehager, næringsbygg, hytter, garasjer, naust,  mm.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Dette kan foregå på et av våre kontorer i Ålesund og i Hamar eller via skype. På bakgrunn av møtet utarbeider vi en plan for gjennomføring av prosjektet.