Detaljprosjektering

Det er viktig å ha gode og entydige arbeidstegninger og detaljer. Detaljprosjekteringen vår omfatter: Fundamentsplaner, grunnmurstegning, bjelkelagstegninger, planer 1:50 av alle etasjer, takplan, snitt, vindusskjema, våtromstegninger, fallplaner flate tak og ellers nødvendige detaljer. Omfanget tilpasses det aktuelle tiltaket.