Detaljprosjektering

Det er viktig å ha gode og entydige arbeidstegninger og detaljer. Detaljprosjekteringen vår omfatter: Fundamentsplaner, grunnmurstegninger, bjelkelagstegninger, plan 1:50 av alle etasjer, takplan, snitt, vindusskjema, våtromstegninger, fallplaner flate tak og ellers nødvendige detaljer. Omfanget tilpasses det aktuelle tiltaket. Vi utfører detaljprosjektering på egne og andres bygg.

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang. Dette kan foregå på et av våre kontor i Ålesund og i Brumunddal, eller via Skype. På bakgrunn av møtet utarbeider vi et pris-tilbud på de tjenestene du har behov for.