Energiberegning og Energimerking

Det er krav om å dokumentere energiforbruk på nye bygninger, det gjøres ved å utføre en energiberegning. I tillegg skal det også utarbeides energimerking.

Det er krav om å energimerke eksisterende bygninger som f.eks. eneboliger, leiligheter, rekkehus, næringsbygg ved salg.

Eldre boliger lekker energi, og bruker i snitt nesten tre ganger så mye energi pr kvadratmeter som husene vi bygger i dag. Strøm har vært relativt billig i Norge og derfor har ikke strømsparing normalt vært hovedfokus ved rehabilitering. Dette må endres, energieffektivisering må være høyt prioritert ved ombygging og rehabilitering - både for den enkeltes lommebok, miljø og for vedtak i Stortinget om å redusere energibruken i eksisterende bygg med ti terrawattimer innen 2030. 

Vi utfører energiberegning og energimerking på egne og andres prosjekt. Ta kontakt for pristilbud.

Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang. Dette kan foregå på et av våre kontor i Ålesund og i Hamar, eller via Skype. På bakgrunn av møtet utarbeider vi et pris-tilbud på de tjenestene du har behov for.