Energiberegning og Energimerking

Det er krav om å dokumentere energiforbruk på nye boliger og for eksisterende boligmasse ved salg.