Konsulenttjenester

Vi kan bistå med vår vide og lange kompetanse i mange forskjellige saker. For eksempel teknisk rådgiving ved kjøp/salg av bolig, forhåndskonferanser, gjennomgang av relevant informasjon i kommunens byggesaksarkiv. Bindeledd mellom forskjellige aktører i byggesaken. Utarbeiding av regler for veilag eller sameier. Rådgiver i tvistesaker, også til advokater. Tilstandsrapporter og analyser.