Konsulenttjenester

Leite og Howden AS kan bistå med vår vide og lange kompetanse i mange forskjellige saker. For eksempel:

Deltakelse ferdigbefaring.

Bistand ved kjøp av bolig.

Bistand ved forhåndskonferanser og oppstartsmøter.

Bistand ved reklamasjoner.

Bistand ved valg av håndverkere.

Bistå ved gjennomgang av tegninger og beskrivelser.

Bistå som sakkyndig i saker som ender i rettsapparatet.

Bistå ved spørsmål knyttet til lover og regler i byggesaken.

Bistå ved tekniske spørsmål for løsninger og utførelse.

Veilede ved valg av produkt og løsninger.

Bistå i klagesaker på kommunale og fylkeskommunale vedtak.

Hjelp til å vurdere og utarbeide dispensasjonssøknader.

Utarbeide regler for veilag og sameier.

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang. Dette kan foregå på et av våre kontor i Hamar og i Brumunddal, eller via Skype. På bakgrunn av møtet utarbeider vi et pris-tilbud på de tjenestene du har behov for.