Legaliseringssaker

Har boligen din ferdigattest?

I de siste årene har det blitt en del fokus på ulovlig oppføring/ombygging og bruk av leiligheter og bygg. Dette blir ofte oppdaget når det er ønske om å selge en eiendom videre. Vi bistår de skadelidte, alt etter behov og omfang, med råd, veiledning, prosjektering og søknad for å bringe tilfellene i orden. Dette er ofte omfattende saker som fort kan ende i retten. Vi bistår også som fagkyndig i slike saker.

Leier du ut rom som ikke er godkjent for varig opphold, kan du ende med erstatningsansvar overfor den som leier. Er for eksempel ikke brannkravet fulgt, kan du i verste fall bli straffedømt dersom noen skulle bli skadet eller omkomme ved brann. Forsikringsselskap kan kreve avkorting i erstatningsutbetaling etter brann dersom offentlige krav ikke er fulgt.

Ta kontakt for uforpliktende samtale. Dette kan foregå på et av våre kontor i Ålesund, og i Brumunddal eller via Skype. På bakgrunn av møtet utarbeider vi et pristilbud på de tjenestene dere har behov for.