Legaliseringssaker

I de siste årene har det blitt en del fokus på ulovlig oppføring/ombygging og bruk av leiligheter og bygg. Dette blir ofte oppdaget når det er ønske om å selge en eiendom videre. Vi bistår de skadelidte, alt etter behov og omfang, med råd, veiledning, prosjektering og søknad for å bringe tilfellene i orden. Dette er ofte omfattende saker som fort kan ende i retten. Vi bistår også ofte som fagkyndig i slike saker.