Planarbeid

Leite og Howden AS utarbeider reguleringsplaner, illustrasjonsplaner og omreguleringer for grunneiere, utbyggere og kommuner over hele landet. Vi arrangerer og deltar i oppstartsmøter. Vi utfører hele reguleringsprosessen og er i tett dialog med tiltakshaver og aktuell kommune.

Vi tilbyr fast pris på prosessen frem til 1.gangs innsending av plan.

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang. Dette kan foregå på et av våre kontor i Ålesund og i Brumunddal, eller via Skype. På bakgrunn av møtet utarbeider vi et pris-tilbud på de tjenestene du har behov for.