Planarbeid

Leite og Howden AS utarbeider reguleringsplaner og illustrasjonsplaner for grunneiere, utbyggere og kommuner over hele landet. Vi arrangerer og deltar i oppstartsmøter.