SØKNADSARBEID

Leite og Howden AS gjennomfører søkeprosessen fra nabovarsling til ferdigattest i begge søknadsformer, ett-trinnssøknad (3 uker kommunal behandlingstid) og rammesøknad (12 uker kommunal behandlingstid). Vi behandler eventuelle klager og utarbeider dispensasjonssøknader der det er påkrevet. Forhåndskonferanse i kommunen kan være aktuelt i forkant av et tiltak, i så fall rekvirerer og gjennomfører vi dette. Tiltakshaver bestemmer selv om han/hun ønsker å delta.

Vi bistår også i søknad om fradeling og seksjonering. I tillegg til å være ansvarlig søker på egne utarbeidede prosjekt kan vi også søke på prosjekt utført av andre firma.

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang. Dette kan foregå på et av våre kontor i Hamar og i Brumunddal, eller via Skype. På bakgrunn av møtet utarbeider vi et pris-tilbud på de tjenestene du har behov for.