Søknadsarbeid

Leite og Howden AS gjennomfører søkeprosessen fra nabovarsling til ferdigattest i begge søknadsformer, ett-trinnssøknad og rammesøknad. Vi behandler eventuelle klager og utarbeider dispensasjonssøknader der det er påkrevet. Forhåndskonferanse i kommunen kan være aktuelt i forkant av et tiltak, vi arrangerer dette med tiltakshaver og kommune.

Vi bistår også i søknad om fradeling og seksjonering. I tillegg til å være ansvarlig søker på egne utarbeidede prosjekt kan vi også søke på prosjekt fra andre firma.