Kurs og opplæring

Leite og Howden AS arrangerer med jevne mellomrom kurskvelder på ulike tema. Målet med slike arrangement er å gi informasjon og veiledning til de fremmøtte. Kursene varer i to timer med en times foredrag, resterende tid er avsatt til spørsmål og og for eksempel individuell gjennomgang knyttet til den enkelte deltagers prosjekt. Vi har utarbeidet følgende kurskvelder: 

-Påbygg, tilbygg og ombygging

-Regulering og planarbeid

-Fritidsbolig

-A-Å i byggesaken

Kurskveldene annonseres i aviser og på vår hjemmeside, følg med! Opplæringen kan Leite og Howden AS holde alene, men også ofte i samarbeid med f.eks. banker (finansiering) og med samarbeidspartnere. Ta kontakt for det som kan være aktuelt for deg.

Neste temakveld: IKKE PLANLAGT

Vi utarbeider også kursopplegg utenom ovenfor nevnte tema alt etter behov og forespørsler.