Tilrettelagte boliger

Ved endret livssituasjon og behov for tilrettelagt bolig har vi erfaring med ombygging av eksisterende bolig for å tilpasse behovene til den enkelte. Dette er arbeid som ofte utføres i samarbeid med for eksempel Husbanken og ergoterapeut. Vi er godkjent av Husbanken til å utføre slike oppdrag.