Tilrettelagte boliger

Ved endret livssituasjon og ved behov for tilrettelagt bolig har Leite og Howden AS lang erfaring med ombygging av eksisterende bolig for å tilpasse behovene til den enkelte. Dette er arbeid som ofte utføres i samarbeid med for eksempel Husbanken og ergoterapeut. Vi er godkjent av Husbanken til å utføre slike oppdrag.

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang. Dette kan foregå på et av våre kontor i Hamar og i Brumunddal, eller via Skype. På bakgrunn av møtet utarbeider vi et pris-tilbud på de tjenestene du har behov for.